Gezondheid

23-09-2021

Corona update

Actuele beslisboom kind 0-12 jaar.

Mag mijn kind naar de opvang?

In de huidige tijd zal dit een vraag zijn die een ouder zich vaak zal stellen. Kinderen zijn immers vaak verkouden. Om handvatten te hebben heeft BOinK in samenwerking met AJN en het RIVM een beslisboom kind 0 jaar tot en met groep 8  en beslisboom 12 jaar en ouder gemaakt. Zie link naar de beslisboom.

We  begrijpen heel goed dat lastig blijft om te bepalen of een kind wel of niet naar de opvang kan. Door goed te kijken naar de  beslisboom en de regelgeving in het Protocol kinderopvang kan veel onduidelijkheid worden voorkomen.