Gezondheid

24-09-2020

Corona update

Mag mijn kind naar de opvang?

In de huidige tijd zal dit een vraag zijn die een ouder zich vaak zal stellen. Kinderen zijn immers vaak verkouden. Om handvatten te hebben heeft BOinK in samenwerking met AJN en het RIVM een beslisboom gemaakt. Zie link naar de beslisboom.

We  begrijpen heel goed dat lastig blijft om te bepalen of een kind wel of niet naar de opvang kan. Door goed te kijken naar de  beslisboom en de regelgeving in het Protocol kinderopvang kan veel onduidelijkheid worden voorkomen.