Gezondheid

02-05-2022

Corona update

Corona maatregelen

Het kabinet heeft het grootste gedeelte van de coronamaatregelen losgelaten. Voor de kinderopvang
gelden er geen specifieke maatregelen meer. Daarom komt het protocol Kinderopvang & COVID-19
per 25-4-2022 te vervallen.

Mocht het virus weer oplaaien en er nieuwe maatregelen worden aangekondigd, dan kan het protocol weer geactiveerd worden.

In dit informatiedocument Kinderopvang & COVID-19 zijn verwijzingen opgenomen naar websites
waar je meer informatie kunt vinden over algemene coronamaatregelen die gelden en overige
relevante informatie gerelateerd aan de kinderopvang en COVID-19.