Gezondheid

15-03-2020

Coronavirus

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Vanmiddag hebben de ministers Slob en Bruins aangekondigd dat vanaf morgen 16 maart tot en met 6 april a.s. alle scholen en alle kinderopvang in ons land zullen sluiten vanwege het Coronavirus.

Scholen en kinderopvang zullen alleen opvang verlenen voor de kinderen van ouders die werkzaam zijn in vitale beroepen zoals zorg, supermarkten, politie en brandweer. Hiertoe heeft de NCTV een lijst opgesteld (zie hier). Voor alle duidelijkheid: scholen vangen kinderen van 4-13 jaar op onder schooltijd, kinderopvang doet dat na schooltijd op reguliere BSO-tijden.

DOL FIJN zal hiertoe in eerste instantie morgen 16 maart locatie Tipper (gelegen aan de Heestereng 3 in Barneveld) openstellen. Daar kunnen we kinderopvang en BSO aanbieden voor kinderen van 0-12 jaar. Ook de kinderen uit Voorthuizen willen we hier in eerste instantie opvangen.

Alle DOL FIJN Peuteropvang locaties zullen van morgen 16 maart tot en met 6 april GESLOTEN zijn. Indien u als ouder met een vitaal beroep een kind op de peuteropvang heeft geplaatst en door deze sluiting in de problemen komt, kunt u morgen bellen met onze planning.

DOL FIJN Gastouderopvang zal (evenals de reguliere kinderopvang) alleen voor kinderen van ouders in vitale beroepen opvang bieden.

Wij vragen dringend uw medewerking om in kaart te krijgen om welke kinderen het gaat. Wilt u dit z.s.m. doorgeven via info@dolfijnkinderopvang.nl of telefonisch via 0342-423617.

Wij begrijpen dat dit besluit u allen in een moeilijke situatie zal brengen. U zult ook vragen hebben t.a.v. de financiële gevolgen van onze sluiting. Hier kunnen wij u op dit moment nog GEEN antwoord op geven. Zodra we hierover meer weten krijgt u hier bericht over.

De ministers Slob en Bruins spraken hun waardering en respect uit voor medewerkers in de kinderopvang. Daar sluit ik mij van harte bij aan. Wij zullen samen met vereende krachten door deze crisis komen.

Wanneer er nieuwe voorschriften komen vanuit de overheid, zullen we u natuurlijk op de hoogte brengen.

Met vriendelijke groet,

Sylvia Kuiper
Directeur a.i.