Samenwerking

30-06-2022

Samenwerking IKC De Hoeksteen

DOL FIJN werkt graag samen met het onderwijs omdat wij ervan overtuigd zijn dat wij elkaar kunnen versterken.

Kinderopvang is een vak waar specifieke kennis voor nodig is om een optimale (pedagogische) kwaliteit te kunnen leveren. Wij leveren onze expertise t.a.v. de peuteropvang (2-4 jarigen) en de BSO (4-12-jarigen). Door op basis van gelijkwaardigheid samen te werken aan integrale voorzieningen waarbij we het kind en het gezin centraal stellen, zijn we in staat om tot een sluitend aanbod te komen. 

Samen met PCO Gelderse Vallei werkt DOL FIJN aan de realisatie van een eerste IKC in Voorthuizen.

Met dit integraal Kindcentrum sluiten we aan bij de belevingswereld van kinderen door een breed opvang- en onderwijsaanbod. Plezier in spelen en leren, creativiteit, nieuwsgierigheid, zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en talent zijn daarbij bouwstenen op weg naar de toekomst.

De prachtige nieuwbouwlocatie gaat ruimte bieden aan het basisonderwijs (herhuisvesting basisschool De Hoeksteen),  aan buitenschoolse opvang en peuteropvang (herhuisvesting locatie Kameleon) en kinderdagopvang.

We verheugen ons op een intensieve samenwerking met onderwijs en gaan werken vanuit 1 team; voor alle partijen een spannende en interessante uitdaging. 

Eind 2020 hopen we onze intrek te kunnen nemen in de nieuwe locatie.