Tips van de pedagoog

24-05-2022

Tips van de pedagoog

Samen een boekje lezen is vaak een heel gezellig en knus moment. Daarnaast is het heel belangrijk voor de taalontwikkeling van je kind. Tips om voorlezen nog leuker te maken:

 Lees regelmatig voor. Herhalen van hetzelfde boek zorgt voor houvast en iedere keer herkent en begrijpt je kind een beetje meer!

 Maak gebruik van de beeldtaal van het boek: bekijk eerst samen de omslag en illustraties en praat erover (wat is er te zien, waar zou het verhaal over gaan, wat gebeurt er)?

 Lees spannend. Geef betekenis aan kernwoorden. Leg verbanden met de werkelijkheid, met gebeurtenissen uit het leven van je kind.

 Kinderen laten hun betrokkenheid bij het boek zien door te reageren op het verhaal, ze leven mee. Geef je kind ruimte voor eigen inbreng en ga daarop in.

 Meeleven met het verhaal kun je stimuleren door af en toe te vragen naar wat je peuter of kleuter denkt dat er zal gaan gebeuren. Én door af en toe je kind uit te nodigen stukjes van het verhaal te vertellen en kernwoorden te zeggen.

 Gebruik materialen die in het boek voorkomen en waarmee je kind het verhaal bijvoorbeeld kan naspelen (bijvoorbeeld een knuffel of speelgoeddiertje dat in het verhaal voorkomt).

 Wacht als het boek uit is nog even op waar je kind nog mee komt. Roep niet ‘uit’ aan het einde van het boek. Het gaat er niet om het boek uit te krijgen, maar wat een kind tijdens het lezen/kijken beleeft.

 Lees niet te lang. Jonge kinderen kunnen hun aandacht nog niet zo lang vasthouden. Rond af als je merkt dat de aandacht verslapt.