Gezondheid

19-03-2020

Update Coronavirus

Beste ouders, verzorgers en gastouders,

Allereerst willen we onze waardering uitspreken voor de gastouders, waarvan velen de kinderen opvangen van ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen en onze pedagogisch medewerkers. We willen iedereen bedanken voor hun enorme inzet. Het blijkt dat het vooral de gastouders zijn die nog kunnen en blijven opvangen, waardoor deze ouders hun werk nog kunnen uitvoeren.

Het belang van kinderopvang benadrukt ook het kabinet. Zij hebben dit in een brief meegegeven en hebben daarin ook informatie gegeven over de financiering, aangezien dit voor veel ouders en gastouders ook niet geheel duidelijk is. Onderstaand een gedeelte uit de brief van het kabinet:

Belang van kinderopvang
“Van de kinderopvang wordt in deze tijden een extra inspanning gevraagd, namelijk om opvang te blijven bieden waar echt noodzakelijk, en om die opvang uit te breiden (soms zelfs 24/7) waar nodig. Aan ouders die normaliter kinderopvang gebruiken, vragen wij daarom de gehele factuur aan de kinderopvang te blijven voldoen, zoals gewoonlijk, ook als zij op dit moment niet van opvang gebruik kunnen maken. De kinderopvangsector blijft daarmee in staat goede opvang te verzorgen. Voor ouders betekent het doorbetalen dat het recht op kinderopvangtoeslag blijft bestaan en dat de plek in de kinderopvang, wanneer deze weer regulier opengaat, behouden blijft. Een deel van de factuur heeft betrekking op de eigen bijdrage die ouders betalen. De inzet van het kabinet is om deze kosten zoveel mogelijk te compenseren en we zullen hier de Tweede Kamer zo snel mogelijk over informeren.”

Hier kunt u de brief vinden vanuit de brancheorganisaties kinderopvang en de belangenvereniging van ouders Boink. Ook zij richten zich op de zorgen die er zijn over de kosten kinderopvang.

Daarnaast staat op de site van de overheid de nodige informatie, waarin ook veelvuldig wordt ingegaan op vragen m.b.t. kinderopvang, de voorzorgsmaatregelen die je moet treffen en het financiële gedeelte. Deze site wordt dagelijks aangevuld met nieuwe vragen en antwoorden. Heel goed om daar regelmatig op te kijken.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

Wij houden ons aan de regelgeving van de overheid, zoals deze gesteld wordt. Dit betekent dat de facturering net zo gebeurt als anders. Bij de gastoudersopvang worden de maandstaten door de gastouder ingevuld, waarna de ouder deze accordeert. Vervolgens ontvang je als ouder de factuur en wordt deze zoals altijd via automatische incasso geïncasseerd.  De klanten van de kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang ontvangen gewoon maandelijks een factuur. Ook al moeten kinderen thuis blijven en is de “reguliere” opvang gesloten, de kinderopvangtoeslag wordt gewoon doorbetaald. Als daarnaast de eigen bijdrage wordt gecompenseerd door de overheid, waarover nu overleg wordt gevoerd, dan is dit voor jou als ouder financieel neutraal, verlies je je plek bij de opvang niet en hoeft er geen kinderopvangtoeslag te worden teruggevorderd.

Natuurlijk begrijpen we dat er nog veel vragen en onduidelijkheden zijn. We hopen je op deze wijze op de hoogte te hebben gebracht van alle laatste ontwikkelingen en blijven dit ook de komende weken doen.

Wanneer er nieuwe voorschriften komen vanuit de overheid, zullen we je natuurlijk informeren, evenals wanneer er duidelijkheid komt over het compenseren van de eigen bijdrage.

Ons servicebureau blijft uiteraard dagelijks bereikbaar voor al je vragen evenals de bemiddelingsmedewerkers.

Met vriendelijke groet,
DOL FIJN