over DOL FIJN

"De brede ontwikkeling van kinderen staat bij DOL FIJN centraal."

DOL FIJN Kinderopvang staat voor een sterke kinderopvang die ouders faciliteert en helpt de zorg voor een jong gezin te combineren met werk en andere belangrijke activiteiten. Daarnaast staat de brede ontwikkeling van kinderen centraal.

Missie en visie

Natuurlijk, kinderopvang begint bij zorgen voor kinderen, het geven van vertrouwen en het bieden van een veilige basis aan kinderen. Maar bij DOL FIJN zien wij kinderopvang ook als een maatschappelijke voorziening. Als partner in opvoeding leggen we de basis voor een leven lang ontwikkelen.

 LEES MEER

Kwaliteit

Bij DOL FIJN vinden we dat kinderen en ouders moeten kunnen vertrouwen op wat wij doen. Het moet niet alleen goed voelen, maar ook goed zijn. Onze opvang voldoet dan ook aan alle kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. De kwaliteit, veiligheid, hygiëne en gezondheid zijn bij ons goed geregeld.

LEES MEER

Onze werkwijze

Al onze werkvormen hebben als basis onze pedagogische werkwijze. Deze werkwijze is organisatiebreed geformuleerd en wordt per werkvorm, kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang specifieker uitgewerkt. 

LEES MEER

Pedagogiek

De wijze waarop en het tempo waarin een kind zich ontwikkelt is individueel maar wordt ook sterk beïnvloed door zijn omgeving. Door goed naar ze te luisteren en te kijken helpen we ze samen op weg. Zo geven we je kind de ruimte om zichzelf en zijn of haar talenten te ontwikkelen.

LEES MEER