Kwaliteit


Bij DOL FIJN vinden we dat kinderen en ouders moeten kunnen vertrouwen op wat wij doen. Het moet niet alleen goed voelen, maar ook goed zijn. Onze opvang voldoet dan ook aan alle kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. De kwaliteit, veiligheid, hygiëne en gezondheid zijn bij ons goed geregeld.

Onze pedagogisch medewerkers zijn gediplomeerd, deskundig, betrokken en voldoen aan alle gestelde kwaliteitseisen.

De GGD-inspectierapporten van de locaties zijn inzichtelijk op de website.

Kwaliteitsbeleid

DOL FIJN beschikt over een eigen kwaliteitssysteem genaamd Kwibuss. In dit systeem hebben we het beleid en onze werkwijze vastgelegd. Voor de medewerkers is het systeem een handleiding voor de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden

Veiligheid en gezondheid

Voor een goede ontwikkeling is het nodig dat kinderen zich veilig voelen bij DOL FIJN, zowel op fysiek als op emotioneel vlak. Als jouw kind zich veilig voelt, kan het zich spelenderwijs ontwikkelen door nieuwe ervaringen op te doen. De pedagogisch medewerkers bepalen het gevoel van veiligheid, evenals de omgeving en het contact met andere kinderen.

Elke locatie heeft een eigen veiligheidsplan. De eventuele risico’s van veiligheid en gezondheid worden bij alle locaties doorlopend geïnventariseerd en als het nodig is, worden verbeteringen doorgevoerd.

Gezonde voeding

We vinden het belangrijk om alle kinderen gezonde voeding te bieden. Voeding levert immers ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van je kind. We hebben ons voedingsaanbod vastgelegd in het voedingsbeleid en houden daarin rekening met de verschillende leeftijdsgroepen en de richtlijnen vanuit het voedingscentrum.

Bekijk hier ons voedingsbeleid.

Oudervertegenwoordiging

Natuurlijk hebben wij bij de kinderopvang een onafhankelijke oudercommissie (OC). Wij willen graag dat ouders meedenken en meepraten over kwaliteit, beleid en continuïteit van de opvang. Ouders kunnen hier een bijdrage aan leveren door zitting te nemen in de OC.

Voor de kinderopvang is er naast de OC per locatie bij voorkeur van elke locatie minimaal één ouder vertegenwoordigd in de centrale oudercommissie. Als een locatie niet beschikt over een OC gaan we over tot alternatieve ouderraadpleging om de ouders van die locatie alsnog te betrekken bij DOL FIJN. Het mailadres van de oudercommissie kinderopvang is OCKinderopvangBarneveld@gmail.com.

Klachten

We willen graag voor iedereen de best mogelijke opvang bieden en beseffen dat een goede communicatie daardoor heel belangrijk is. Mocht je niet tevreden zijn over de gang van zaken dan is er binnen DOL FIJN een interne klachtenregeling die de werkwijze beschrijft bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Meer over deze regeling lees je in de interne klachtreglementen die te vinden zijn op de website achter protocollen / beleid.

Daarnaast zijn we aangesloten bij de geschillencommissie Kinderopvang waarover meer informatie te vinden is op de site www.degeschillencommissie.nl