Kwaliteit


Bij DOL FIJN vinden we dat kinderen en ouders moeten kunnen vertrouwen op wat wij doen. Het moet niet alleen goed voelen, maar ook goed zijn. Onze opvang voldoet dan ook aan alle kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. De kwaliteit, veiligheid, hygiëne en gezondheid zijn bij ons goed geregeld.

Onze pedagogisch medewerkers zijn gediplomeerd, deskundig en betrokken. Onze gastouders voldoen aan alle gestelde kwaliteitseisen.

De GGD inspectierapporten zijn inzichtelijk via elke locatiepagina. Voor gastouders zijn de rapporten in te zien via de button 'protocollen / beleid' rechtsboven in op de website. 

Kwaliteitsbeleid

DOL FIJN beschikt over een eigen kwaliteitssysteem genaamd Kwibuss. In dit systeem hebben we beleid, doelstellingen en onze werkwijze vastgelegd. Voor de medewerkers is het systeem een handleiding voor de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden. De kwaliteitsfunctionaris onderhoudt en beheert het vastgelegde kwaliteitssysteem. Door een cyclus van meten en monitoren van de verschillende onderdelen, door bijvoorbeeld interne audits, houden we ons kwaliteitsbeleid actueel en passend voor de organisatie.

Veiligheid en gezondheid

Voor een optimale ontwikkeling is het nodig dat kinderen zich veilig voelen bij DOL FIJN, zowel op fysiek als op emotioneel vlak. Als jouw kind zich veilig voelt, kan het zich spelenderwijs ontwikkelen door nieuwe ervaringen op te doen. De pedagogisch medewerkers en gastouders bepalen het gevoel van veiligheid, evenals de omgeving en het contact met andere kinderen.

Elke locatie heeft een eigen veiligheidsplan en alle gastouders hebben een RIE (risico inventarisatie en evaluatie). De eventuele risico’s van veiligheid en gezondheid worden bij alle locaties en gastouders doorlopend geïnventariseerd en als het nodig is, worden verbeteringen doorgevoerd.

Gezonde voeding

We vinden het belangrijk om alle kinderen gezonde voeding te bieden. Voeding levert immers ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van je kind. We hebben ons voedingsaanbod vastgelegd in het voedingsbeleid en houden daarin rekening met de verschillende leeftijdsgroepen.

De meningen over gezonde voeding zijn continu aan verandering onderhevig. Wij houden daarom regelmatig contact met het voedingscentrum en met voedingsdeskundigen van het CJG om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen.

Bekijk hier ons voedingsbeleid.

Ouderbetrokkenheid

De beste zorg geven aan jouw kind, dat kan volgens ons alleen als er goede afstemming is tussen ouders, pedagogisch medewerkers of gastouders. Van jou als ouder horen graag hoe het thuis gaat met je kind en wat jij als ouder belangrijk vindt in de opvoeding. Van ons krijg je informatie over hoe het met je kind gaat in de groep, wat er speelt en wat belangrijk is. Op deze manier verbinden we de twee leefwerelden van een kind met elkaar. Het is voor ons belangrijk dat niet alleen kinderen maar ook ouders zich welkom voelen bij DOL FIJN. Het hebben van een goed contact met elkaar is zowel de verantwoordelijkheid van DOL FIJN als van de ouders zelf. Respect tonen, een open houding hebben, eerlijke informatie geven en vertrouwen hebben in elkaar zijn daarbij sleutelbegrippen.

Ouderportaal

Om snel te kunnen communiceren en gegevens in te zien werken we met een ouderportaal. Verandert er iets in jullie situatie? Dan kun je zelf je gegevens inzien en/of aanpassen. Ook laat je ons gemakkelijk via het ouderportaal weten dat je kind een keer niet naar de opvang komt, dat jullie met vakantie gaan, dat je een extra dag af wilt nemen of een dag wilt ruilen.

In het systeem worden ook de bijzonderheden van je kind bijgehouden zoals b.v. medicatie, allergieën en slaapritme. We schrijven ook regelmatig wat over de belevenissen van je kind of laten je door middel van foto’s zien wat je kind heeft meegemaakt.

Om in te loggen kies je op deze website rechtsboven voor de button ‘Mijn DOL FIJN KDV/BSO' . Inloggegevens ontvang je bij plaatsing.

Oudervertegenwoordiging

Natuurlijk hebben wij voor zowel de kinderopvang, als voor de gastouderopvang een onafhankelijke oudercommissie (OC). De OC’s zijn het klankbord van de ouders en zijn nauw betrokken bij het opstellen van diverse beleidsplannen. Wij willen graag dat ouders meedenken en meepraten over kwaliteit, beleid en continuïteit van de opvang. Ouders kunnen hier een bijdrage aan leveren door zitting te nemen in de OC.

Naast de OC per locatie is bij voorkeur van elke locatie minimaal één ouder vertegenwoordigd in de centrale oudercommissie. Als een locatie niet beschikt over een OC gaan we over tot alternatieve ouderraadpleging om de ouders van die locatie alsnog te betrekken bij DOL FIJN. De OC voor gastouderopvang bestaat ook uit enkele betrokken ouders. Het mailadres van de oudercommissie kinderopvang is OCKinderopvangBarneveld@gmail.com en van de oudercommissie gastouderopvang OCGOB@dolfijnkinderopvang.nl.

Klachten

We willen heel graag voor iedereen de best mogelijke opvang bieden en beseffen dat een goede communicatie daarvoor heel belangrijk is. Mocht je niet tevreden zijn over de gang van zaken dan is er binnen DOL FIJN kinderopvang een interne klachtenregeling waarvan je gebruik kunt maken. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders.

We hopen dat een signaal of klacht altijd eerst besproken wordt met de direct betrokkenen. Wanneer dit niet tot een bevredigende oplossing leidt kun je een formele klacht indienen.

Meer hierover lees je in de Aanvullende Algemene Voorwaarden.