Missie & Visie


"Met trots laten wij zien dat wij betrouwbaar en krachtig zijn."

Kinderopvang is voor ons meer dan een plek waar je als ouder je kind naartoe brengt zodat je met een gerust hart kunt gaan werken of studeren. Natuurlijk, kinderopvang begint bij zorgen voor kinderen, het geven van vertrouwen en het bieden van een veilige basis aan kinderen. Maar bij DOL FIJN zien wij kinderopvang ook als een maatschappelijke voorziening. Als partner in opvoeding leggen we de basis voor een leven lang ontwikkelen. We willen participeren in een netwerk waarin opvang, opvoeding, onderwijs en vrijetijdsbesteding een samenhangend geheel vormen. Dit doen we door het bieden van zoveel mogelijk wijkgerichte voorzieningen voor kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang.

In alle voorzieningen bieden we kinderen de ruimte om te spelen, zich te ontwikkelen en andere kinderen te ontmoeten. Wij willen dat kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar een fijne tijd bij ons hebben, in een vertrouwde en veilige omgeving.

Onze visie is de basis van ons handelen en geeft aan wat wij met elkaar willen creëren:

“Samen met kinderen, ouders, gastouders en andere betrokkenen geven wij onze leefwereld vorm. Wij zijn nieuwsgierig en verkennen alle mogelijkheden. Met trots laten we zien dat wij betrouwbaar en krachtig zijn.”


Hoe doen wij dit?

 Door er voor alle kinderen te zijn en hen de ruimte te geven zich te ontwikkelen tot zelfstandige individuen, die hun eigen keuzes kunnen maken;
 Door het bieden van een vertrouwde, veilige en uitdagende omgeving waar kinderen zich thuis voelen;
 Door ouders een gevoel van vertrouwen te geven;
 Door uitdagingen te zoeken om de wereld van kinderen en medewerkers te blijven vernieuwen en onze grenzen te blijven verleggen;
 Door een professionele aanpak in de verbinding met de wereld om ons heen.